CRESCA - UPC

CRESCA-Talks

pexels-pavel-danilyuk-8761332

CRESCA-Talks

Una plataforma per a xerrades de presentació de projectes empresarials en el sector agroalimentari, oferint oportunitats de promoció, visibilitat i establiment de connexions.

Oportunitat de presentació

CRESCA-Talks brinda a les empreses la oportunitat de presentar els seus projectes i iniciatives davant d'un públic interessat en el sector agroalimentari. Aquesta plataforma permet donar a conèixer les noves idees, productes o tecnologies que l'empresa està desenvolupant.

Promoció i visibilitat

A través de les xerrades de CRESCA-Talks, les empreses poden obtenir una major visibilitat i promoció dels seus projectes en el sector agroalimentari. Aquesta plataforma reuneix professionals, inversors i altres actors rellevants del sector, proporcionant una plataforma ideal per a la difusió de les novetats de l'empresa.

Establir connexions i col·laboracions

CRESCA-Talks permet establir connexions amb altres empreses, experts i potencials socis de col·laboració en el sector agroalimentari. Aquesta interacció pot conduir a aliances estratègiques, intercanvis de coneixements i oportunitats de negoci que beneficiïn el desenvolupament i creixement de l'empresa..
Aigua Marina Cresca-Talks
meet.cat

Aigua Marina – L’AIGUA DE MAR EN L’ALIMENTACIÓ

Presentació d’un sistema de reg amb aigua marina que funciona per capil·laritat, sense que aquesta aigua requereixi cap tipus de

Cresca-Talks Qualitat de l'aire

Qualitat de l’aire

L’efectivitat de les cortines d’aire anti insectes per la indústria alimentària segons un estudi del INRA.