CRESCA - UPC

Formació

Esdesveniments

Formació

Formació en el sector agroalimentari: educació especialitzada, habilitats de gestió empresarial i competències pràctiques en tècniques agrícoles i manipulació d’aliments.

Educació i formació especialitzada

Programes educatius i de formació en àrees com agricultura, ramaderia, indústria alimentària, tecnologia agrària, etc., preparen professionals per afrontar els reptes del sector.

Gestió empresarial

Coneixements en àrees com planificació financera, comercialització, logística i presa de decisions estratègiques són crucials per dirigir amb èxit empreses agroalimentàries.

Habilitats pràctiques

Adquisició de competències pràctiques com tècniques agrícoles, ús de tecnologies i equips especialitzats, manipulació d'aliments, gestió de riscos i resolució de problemes relacionats amb el sector.

No Post Found